Logo De Werkwereld
Brunelstraat 77
9404 KB Assen

“Samenwerking door verbinding onder één dak”

Missie en doel van De Werkwereld

De Werkwereld is een gezamenlijk initiatief van verschillende maatschappelijke organisaties in samenwerking met gemeente Assen.

De voormalige bibliotheek aan de Brunelstraat 77 in de wijk Assen-Oost biedt plaats aan diverse maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers. Dit verzamelgebouw draagt de naam de Werkwereld. Naast dat de Werkwereld plaats biedt aan verschillende partijen die werkzaam zijn binnen het sociale domein, creëert de Werkwereld ruimte om met elkaar te verbinden en samen te werken, waarbij er een maatschappelijk rendement wordt nagestreefd. Dit rendement komt tot uiting in de doelstellingen van de verschillende organisaties, alsook in de gezamenlijke doelstellingen van de Werkwereld.

Middels een pilotfase van 1 jaar wordt er gezamenlijk gezocht naar de juiste invulling van het projectdoel:

De Missie van de Werkwereld is door de samenwerking met elkaar kansen te creëren voor mens, maatschappij en milieu. Hiermee creëren we een Werkwereld waarin iedereen zijn of haar eigen plek kan innemen of worden begeleid naar deze plek binnen de (arbeids)maatschappij.

Vanuit deze missie willen we de volgende doelen stellen:
  • De verschillende functies die ontstaan binnen de Werkwereld beschikbaar stellen voor werkervaringsplekken.
  • En actieve rol in de wijk innemen op het gebied van participatie, signalering en verbinden.
  • Bevorderen van het op- en afschalen van zorg en/of dienstverlening.
  • Brug slaan tussen formele en informele zorg
  • Zelfredzaam zijn en het onderhoud en beheer van het pand oppakken
  • Inkomsten genereren voor de huur en energie

Het project 'De Werkwereld to the next level' is mede mogelijk gemaakt door:

Logo Emmeplein Foundation Logo Werkplein Drentsche Aa Logo NAM Logo Provincie Drenthe